2022 Texas ARML Team


Zaina Ali
Austin Chen - Silver Captain
Kale Chen
Adriana Cheng
Ryan Chin
William Dai
Surya Dinesh
Ryan Dong
Rhea Ghosal
Ronok Ghosal
Swayam Gupta
Darren Han
Nolan Jiang
Josiah Kiok - Gold
Justin Lai
Andrew Li
Rayna Li
Ethan Liu - Gold
Justin Liu
Katherine Liu - Gold
Guanjie (Tony) Lu
Kevin Lu - Gold
Rishabh Mallidi
Bridget Qiu
Jingyi Qu
Isabella Quan - Gold Captain
Tarun Rapaka
Luke Robitaille - Gold
Andrew Shen
Daniel Wang
Aiden Wen - Gold
Christopher Wu - Gold
Cedric Xia
Channing Yang - Gold
Andrew Yu
Justin Yu
Chenxi Zhang - Gold
Jerry Zhang
Sophia Zhang - Titanium Captain
Ray Zhao - Gold
Alex Zheng - Gold
Lerchen Zhong - Gold
Rowechen Zhong - Gold
Sophia Zhong
Aaron Zhou - Gold


Back to the main page.